Výkup fototechniky

Zadejte produkt na prodej
a popište jeho stav.

Zjistěte nabízenou cenu
do 24 hodin v pracovních dnech.

Zabalte a odešlete,

dopravu po ČR
Zařídíme, aby u vás produkty vyzvedl kurýr DPD.
platíme my *

Získejte hotovost
nebo poukaz na nákup v e-shopu.

Protiúčet a další možnosti výkupu online i na prodejně

Co prodáváte?

Produkt

Fotografie

UPRAVIT
ODEBRAT
Jak správně vyplnit
Jak správně určit stav
Jaké příslušenství je pro nás důležité

STAV ZÁRUKY

Jak záruku prokázat

FOTOGRAFIE PRODUKTU

(Nepovinné)
Jak vyfotit pro co nejlepší odhad

Chcete nakoupit na protiúčet

Jak získat výkupní bonus až 20 %?

Kontaktní údaje

Přihlašte se a ušetřete si čas se zadáváním údajů

Podnikající fyzická osoba Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 1. v případě odhadu ceny pro výkup zboží
 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • informace o nabízeném zboží
 • informace o preferovaném způsobu prodeje zboží

Jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány za účelem identifikace a komunikace mezi smluvními stranami.

Informace o nabízeném zboží a o preferovaném způsobu prodeje zboží budou zpracovány za účelem odhadu hodnoty zboží a upřesnění obsahu smlouvy.

Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od odeslání formuláře pro výkup zboží.

 1. v případě výkupu zboží
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo narození
 • číslo a platnost dokladu totožnosti a informace o jeho vydavateli
 • státní občanství
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje prodávaného zboží
 • popis prodávaného zboží

Jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje prodávaného zboží a popis prodávaného zboží budou zpracovány pro účely plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

Rodné číslo, datum narození, místo narození, číslo a platnost dokladu totožnosti a informace o jeho vydavateli, státní občanství budou zpracovány pro splnění zákonné povinnosti Správce, dle ust. článku 6 odst. 1. písm. c) Nařízení.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace výkupu zboží a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Emailová adresa v případě uskutečnění výkupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

 • poskytovatel softwaru Winshop, společnost WinShop Software s.r.o., se sídlem Praha 8, Kyselova 1186/1, PSČ 18200, IČ: 267 54 657,
 • správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem
  Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovatel marketingového software Samba, společnost DiffSolutions s.r.o., se sídlem Praha 10, Nad Mlýnským potokem 640/10, PSČ 107 00, IČ: 24791288
 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost ARIT s.r.o., se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 1257, PSČ 14800, IČ: 267 47 804,
 • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • poskytovatelé úvěrových služeb,
 • provozovatelé online platebních služeb,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
 • 4 servisní prohlídky
 • základní kurz ovládání zrcadlovky
 • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...