Martin Wágner

Martin Wágner
https://www.400asa.org/martin-wagner-cze/

Martin Wágner (*1980) je reportážní a dokumentární fotograf. Po základní škole studoval Pražskou fotografickou školu a obor fotografie na středním odborném učilišti. Poté absolvoval magisterské studium Institutu tvůrčí fotografe Slezské univerzity v Opavě (2013). Ve své tvorbě se často zabývá zeměmi bývalého Sovětského svazu. Na Podkarpatskou Rus poprvé zavítal v roce 1994 a od roku 1998 navštěvuje Rusko a Ukrajinu soustavně. Fotografoval bývalé sovětské gulagy ve Vorkutě, transsibiřskou magistrálu, dobývání zlata v Partizansku nebo sibiřské pastevce sobů. 21 let cest na východ v roce 2019 završil vydáním publikace Siberia. V současnosti se čím dál více zaměřuje na českou krajinu se stopami pradávného osídlení. Získal několik ocenění v soutěži Czech Press Photo. Založil také grafické studio, které se specializuje na skenování, úpravu a tisk výstavních fotografií.

Čekejte prosím...