Petr Šálek

Petr Šálek

Petr Šálek absolvoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění, kde studoval na katedře umělecké fotografie u profesora Jána Šmoka v roce 1981. V témže roce odešel do Spolkové republiky Německo, kde působil jako reklamní fotograf. V roce 1999 se vrátil do Prahy. Věnuje se reklamní a experimentální fotografii, fotografii krajiny a architektury. Krajinu a architekturu fotografuje také panoramatickými přístroji.

Čekejte prosím...