Tomáš Pospěch

Tomáš Pospěch
www.pospech.com/

Tomáš Pospěch je fotograf, historik umění a volný kurátor. Žije v Praze. Absolvoval dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci (1995), Univerzitě Karlově v Praze (1999) a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1998, doktorát 2013). Interní pedagog ITF FPF SU a v letech 1997–2007 též Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem více než třiceti knih, například antologie textů Česká fotografie 1938–2000 , souboru esejí Myslet fotografii (2014), katalogu a výstavy Česká fotografie 80. a 90. let 20. století (2002) v Muzeu umění v Olomouci, Slovenská nová vlna, 80. léta (2014) pro GHMP, publikace Eugen Wiškovský: Obrazová fotografie (2014), monografií Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Jana Jindry nebo publikací Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu (2013), Šumperák (2015), Zemědělské práce / Slušovice (2018) aj.

Tomáš Pospěch

Jako teoretik se zaměřuje se především na fotografii a výtvarné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita nebo o současné slovenské dokumentární fotografii (5lovensko), spoluautorem výstav a knih Česká fotografie 80. a 90. let 20. století, Tenkrát na Východě, Češi očima fotografů 1948-1989, sestavil a vydal antologii textů Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech. Připravil retrospektivy Jindřicha Štreita (Slovenská národní galerie, Bratislava 2006, Galerie hlavního města Prahy, 2007) nebo Viktora Koláře (Galerie Starmach, Krakov, 2009), kurátorské výstavy Marginální architektura (Umělecké centrum Lodź, Mezinárodní fotografický festival, 2005), Odpojeno/Spojeno (Centre for Central European Architecture, Praha, 2005), I Image (s Lászlem Gergelym, Krzysztofem Czandrowiczem a Lucíí Lendelovou, Dorottya Gallery, Budapešť, 2005), Via Lucis. Fotografie české společnosti (České centrum, Brusel; Dům umění, Bratislava, 2009; Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec, 2010) nebo Nový život/Nový dokument (s Vladimírem Birgusem, Prague Biennale, 2009), Tenkrát na Východě (s Vladimírem Birgusem, Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha 2009) a Romantický construct (s Danielou Dostálkovou, Prague Biennale 2011). Pravidelně publikuje v časopisech Ateliér, Fotograf, Imago, Camera Austria, Photonews, Reflex.

  Současně se prezentuje jako výrazný představitel mladší generace autorů pracujících s fotografií. Ve vlastní tvorbě vytvářel performance a zátiší na velkoformátové negativy, kde reflektoval konvence zobrazování a fotografického média (1994-1999, představeno v Moravské galerii v Brně, Místodržitelský palác, 1999). Paralelně vytvořil i několik subjektivně-dokumentárních souborů, kde se soustředil jak na tradiční hodnoty přežívající v uzavřených komunitách (Pomezí, 1994-1997), Ostrovy (1996-2002), tak dlouhodobě mapoval vstup nadnárodních společností a odlišné firemní kultury na příkladu výstavby a fungování výrobny LG.Philips Displays v Hranicích (Look at the Future, 2000-2007). Později vytvořil několik konceptuálněji zaměřených projektů Majitelé hradů(2002-2005), Hrady a zámky ČR (2004-2005, 2009), Krajinky.jpg (2002-2005), Bezúčelná procházka (2004-2008) a Mimo hru (2005-2010), kde reagoval na vizuální stereotypy, narušoval hranice tradičního výtvarného dokumentu a žánru krajiny. Některé tyto projekty jsou publikovány v knihách Lidé Hlučínska 90. let 20. století (1999), Ohraničení (2002), Bezúčelná procházka (2010).

Více se o osobnosti Tomáše Pospěcha (www.itf.cz)

Čekejte prosím...