Grenke leasing

Financování s GRENKELEASING

Společnost GRENKELEASING nabízí financování nákupu foto, video a osvětlovací techniky v Centru FotoŠkoda formou finančního leasingu. Leasing je možno nabídnout jakékoli právnické osobě tzn. OSVČ, s. r. o. nebo a. s. Finanční leasing je druh leasingu, při kterém zákazník po skončení/uplynutí a řádném doplacení leasingové smlouvy odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví, zpravidla za částku 1 000 Kč bez DPH. Do úplného zaplacení je předmět leasingu ve vlastnictví GRENKELEASING. Pro fyzické osoby nabízíme nákup na splátky ve spolupráci se společností Home Credit

  • Výhody leasingu – oproti úvěru má leasing tu výhodu, že se neobjevuje v účetních výsledcích/uzávěrkách (v pasivech Rozvah). Také má zpravidla nižší úrokovou sazbu než bezúčelový úvěr.
  • Zákazník může zvolit délku financování v délkách 36 měsíců, 48 měsíců a 60 měsíců. V případech, kdy je to zákazníkova podmínka k uzavření obchodu, může být leasingová smlouva uzavřena i na 12, nebo 24 měsíců.  

Platby a poplatky

Veškeré náklady, které jsou s placením GRENKELEASING spojené:

  • Měsíční splátka je splatná kvartálně inkasem. Po domluvě se zákazníkem si 1x za kvartál inkasujeme leasingové splátky.
  • Zákonem nařízené pojistné, které se pohybuje v rozmezí 1,5–2,5 % z pořizovací ceny zařízení a je splatné ročně. Platí se vždy na začátku roku.

Odkup zařízení  

Zákazník má právo leasingovou smlouvu předčasně doplatit/ukončit a to bez jakýchkoliv sankcí, či poplatků. Musí ale doplatit veškeré splátky předepsané splátkovým kalendářem. Pokud této možnosti nevyužije, tak je mu po zaplacení poslední splátky vystavena zálohová faktura na odkup (1 000 Kč bez DPH). Po uhrazení této částky je zákazníkovi vystaven daňový doklad a v případě, že si to zákazník vyžádá, tak i potvrzení o vyrovnání závazku.    

Pro posouzení financování budete potřebovat

  • OSVČ – daňové přiznání za dvě poslední účetní období
  • s. r. o., a. s. – Rozvahu a Výpis zisků a ztrát za dvě poslední účetní období

 

Kontaktujte nás: 222 929 029, zakaznickyservis@fotoskoda.cz

​Informace a služby klientům: www.grenke.cz
Infolinka: 221 501 711

Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
  • 4 servisní prohlídky
  • základní kurz ovládání zrcadlovky
  • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...