Informace o zpracování osobních údajů - Fotobox | FotoŠkoda

Informace o zpracování osobních údajů - Fotobox

Podnikající fyzická osoba Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 1. v případě používání aplikace Fotobox
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • IČ, DIČ
 • název společnosti
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • podobizna

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo, a podobiznu je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Dále je možné zpracovat IČ, DIČ, název společnosti, číslo bankovního účtu a kód banky, přejete-li si uvést tyto fakturační údaje. Tyto osobní údaje budou zpracovány na základě ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců od plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 1. v případě vyhotovení pasové fotografie
 • podobizna

Podobiznu je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu 6 měsíců.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

 • poskytovatel softwaru Winshop, společnost WinShop Software s.r.o., se sídlem Praha 8, Kyselova 1186/1, PSČ 18200, IČ: 267 54 657,
 • správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem
  Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovatel marketingového software Samba, společnost DiffSolutions s.r.o., se sídlem Praha 10, Nad Mlýnským potokem 640/10, PSČ 107 00, IČ: 24791288
 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost ARIT s.r.o., se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 1257, PSČ 14800, IČ: 267 47 804,
 • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685 
 • poskytovatelé úvěrových služeb,
 • provozovatelé online platebních služeb,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Servisní knížka plná výhod
 • 4 servisní prohlídky
 • základní kurz ovládání zrcadlovky
 • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...