Souhlas s předáním osobních údajů z facebookového profilu | FotoŠkoda

Souhlas s předáním osobních údajů z facebookového profilu

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Facebook, se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (dále jen „Správce 1“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) předala podnikající fyzické osobě Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Správce 2“), tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • pohlaví
 • datum narození a věk
 • podobizna
 • další osobní údaje, které Vámi byly v databázi Správce 1 označeny jako veřejně přístupné
 1. Jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a věk, podobizna a další osobní údaje Vámi označené jako veřejně přístupné, budou Správcem 1 předány Správci 2 za účelem propojení Vašich uživatelských profilů v databázi Správce 1 a Správce 2. Poskytnutí těchto údajů není povinné, je však nutné pro propojení uživatelských profilů.

E-mailová adresa bude Správci 2 předána, pokud tuto možnost neodmítnete. Poskytnutí tohoto údaje není povinné.

 1. S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 2. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní odstranění propojení uživatelských profilů.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce 1 nebo Správce 2 přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci 1 nebo Správci 2 výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Servisní knížka plná výhod
 • 4 servisní prohlídky
 • základní kurz ovládání zrcadlovky
 • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...