Znaky na zadní straně | FotoŠkoda

Popis znaků uvádíme zleva doprava
Některé zde uvedené znaky nemusí být na fotografii zobrazeny. Tyto znaky jsou označeny kurzívou.

FotoSkoda1 001 CN
0123 021 NNNN AC ACs ACh AS SA100 GR05 100.0

FotoSkoda1
Označení minilabu, na kterém je vaše fotografie zhotovena, viz. Oddělení Centra.

Číslo snímku na negativu. (Objeví-li se místo čísla znak ###, nemá film DX kód). V případě média lze číselné či písemné označení nastavit v rozsahu 11 znaků bez použití české diakritiky.

001
Pořadí fotografie, ve kterém byla zhotovena v souvislosti celé zakázky

CN
Zkratka, označující typ filmu nebo média.

0123
Pořadí zakázky během dne, týdne, či měsíce - záleží na továrním nastavení minilabu.

021
Číslo udávající zadaný formátový kanál v minilabu.

N N N N - Y M C D
Hodnoty barevných a tonálních úprav.
Y - yellow (žlutá)
M - magenta (purpurová)
C - cian (azurová)
D - filtrace denzity, ovlivňuje tonalitu a jas barevného podaní

AC (-10 až +10)
Stupeň kontrastu.

ACs (-10 až +10)
Stupeň kontrastu ve stínech.

ACh (-10 až +10)
Stupeň kontrastu ve světlech.

AS
Stupeň ostrosti.

SA100
Stupeň teploty barevného podání - saturace.

GR05
Hodnota nastavení potlačení zrnitosti, platí pouze pro úpravy z filmů.

100.0
Hodnota udávající velikost zvětšení, nebo zmenšení v %. 100% = 1:1 u daného formátu fotografie.

I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
  • 4 servisní prohlídky
  • základní kurz ovládání zrcadlovky
  • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...