ICC profily a jejich správné použití

Monitor

Každý monitor zobrazuje barvy trochu jinak. Proto v grafické praxi používáme profily monitoru, které tyto větší či menší odchylky popisují. Grafické programy, jako je například Adobe Photoshop, pak podle profilu přizpůsobí zobrazení na monitoru tak, aby byl obraz co nejvěrnější. Pro vytvoření profilu monitoru je na trhu několik produktů, od levných až po profesionální, kromě toho je možné nechat si profil vytvořit na zakázku nebo použít některý z náhradních postupů, například s využitím panelu Adobe Gamma. Přesný profil je základní podmínkou toho, abyste své fotografie viděli na monitoru ve věrných barvách. Naše kalibrační fotografie v elektronické podobě vám pomůže posoudit, jak dobře máte monitor nastaven a jak dobrý je jeho profil.

Centrum FotoŠkoda vám v rámci nabídky služeb nabízí využití možnosti profesionální kalibrace monitoru. O odborný průběh se postarají školení specialisté vybavení špičkovou měřící technikou (kalibrační sonda XRite Eye-One Pro 2).

Bližší informace získáte na fotosluzby@fotoskoda.cz nebo na tel. č.: +420 222 929 039.

Kalibrace monitoru (min. sazba 1 hodina) 1.490,- Kč včetně DPH. Po 18. hodině je účtován příplatek ve výši 50 % za každou započatou hodinu.
Doprava po Praze zdarma. Doprava mimo Prahu 15,- Kč / 1 km.

Minilab

Profil minilabu je soubor, který podrobně popisuje barevné vlastnosti konkrétního minilabu ve spojení s konkrétním papírem. Profesionálně vytvořený profil umožní vyrábět na minilabu fotografie, které jsou barevně věrné a optimálně využívají celý barevný rozsah stroje (jinými slovy vyvolat fotografii nejlépe, jak je to v dané kombinaci stroje a papíru možné).

Upozorňujeme, že absolutní shoda je již z principu nemožná, mimo jiné i proto, že barvy vyvolané fotografie velmi výrazně ovlivňuje světlo, při kterém je prohlížena. Dalším důvodem je, že fotografie může obsahovat řadu barev, které vidíme na monitoru, ale minilab je nedokáže vyvolat (výjimečně tomu může být i naopak) výsledkem je, že i fotografie, která je celkově věrná, může obsahovat detaily, které se od zobrazení na monitoru viditelně liší. Teprve praxe vás naučí s těmito výjimkami při úpravě fotografií počítat.

Naše profily jsou přesné, proto pokud pracujete s kvalitním monitorem, ke kterému máte vytvořen a korektně nainstalován profil monitoru, bude míra shody mezi fotografií z minilabu a obrazem na monitoru vysoká. Díky tomu je možné po převedení fotografie do profilu minilabu provést další obrazové korekce a přitom ihned vidět dopad těchto korekcí na výsledné fotografii. Rada: pokud provádíte velké barevné a jiné zásahy do fotografie, vždy je lépe toto provést ještě před převodem do profilu minilabu a zde následně aplikovat jen případné jemnější doladění barevnosti a dynamiky fotografie tak, aby výsledek odpovídal vašemu tvůrčímu záměru.

V naší nabídce služeb jsou standardně 3 druhy povrchu, se kterými si můžete nechat své snímky zhotovit. Klasický lesklý a matný papír a exkluzivní metalízový papír. Každý druh povrchu má vliv na výslednou fotografii, proto nabízíme profily ke každému typu papíru zvlášť.

Upozornění: níže popisovaný postup je pro program Adobe Photoshop 7.0 CE / CS / CS5. Jestliže používáte jiný program, použijte prosím jeho nápovědu.

Uložte si profily do adresy: C:/WINDOWS/SYSTEM32/spool/driver/color/...

Profil minilabu je možné použít více způsoby. Nejjednodušší cestou je převést fotografie, určené k vyvolání na minilabu do profilu minilabu. Provedete to příkazem:
Úpravy -> Převést do profilu (Photoshop CS5), viz obrázek níže.
Obraz -> Režim -> Převést do profilu (Photoshop 7.0 CE / CS)

Otevře se okno, ve kterém si zvolíte vámi požadovaný profil (např.:Lesk_endura_VC_180112), Reprodukce mějte nastaveno na Perceptuální a políčka Použít kompenzaci černého bodu a Rozklad barev mějte zatrhnutá.
Nastavení by mělo vypadat jako na obrázku níže.

Po převedení do profilu minilabu zobrazuje váš grafický program fotografii v barvách, v jakých bude na našem minilabu vyvolána. Fotografie do profilu vždy převádějte, zásadně nepoužívejte funkci přiřazení profilu, její využití je jiné.

Převedením fotografie do profilu minilabu máte jistotu, že vaše fotografie bude zhotovena nejlépe, jak je to na konkrétním stroji možné. Nezapomeňte ale při objednávce zřetelně uvést, že fotografie byly převedeny do profilu minilabu (pokud dojde v tomto směru k omylu, barvy fotografie nebudou věrné).

ICC profily pro barevné fotografie.

Lesklý povrch - Endura Premier
Matný povrch - Endura Premier
Metalický povrch - Endura Premier

Jako specialitu jsme připravili černobílé profily. Po převedení do černobílého profilu zůstane fotografie v RGB modu, bude ale převedena do neutrální šedé škály. Tento postup obvykle podává lepší výsledky, než převedení fotografie do normální šedé v grafickém programu. Fotografie jsou dynamické a lépe prokreslené. Tento typ profilu ovšem klade vyšší nároky na přesnost seřízení vašeho monitoru, pokud fotografie po převedení do našeho profilu není na monitoru přesně černobílá, nemusí to znamenat problémy při zpracování. Doporučujeme celý postup odzkoušet s využitím naší kalibrační fotografie.

ICC profily pro černobílé fotografie.

Lesklý povrch - ČB Endura Premier
Matný povrch - ČB Endura Premier
Metalický povrch - ČB Endura Premier

ICC profil pro barevné fotografie pro suchý minilab Noritsu D1005.

Lesklý povrch - D1005

ICC profil pro černobílé fotografie pro suchý minilab Noritsu D1005.

Lesklý povrch - ČB D1005

Zde si můžete stáhnout všechny ICC profily najednou.

ICC_profily.zip

Použití kalibrační fotografie

Kalibrační fotografie existuje jak v digitální podobě (ke stažení na našem webu), tak fyzicky zhotovená na digitálním minilabu Noritsu QSS - 3704 v našem ProfiCentru a zdarma k vyzvednutí v kterémkoli odd. minilabu.

Fotografie obsahuje šedou škálu a několik typických motivů, na nichž lze dobře posoudit kvalitu tisku i zobrazení na monitoru. Při zobrazení na monitoru by měla být neutrální stupnice skutečně šedá, případně s mírným teplým nádechem (to znamená velmi slabá příměs žlutohnědého odstínu). Dále musí být možné od sebe odlišit obě nejtmavší i obě nejsvětlejší políčka, a celá škála by měla být rovnoměrná, bez barevných proužků. Barevné motivy by měly být přirozené a měly by odpovídat barevnosti fyzické kalibrační fotografie.

Pokud si kalibrační fotografii zobrazíte na monitoru způsobem, jakým pracujete s ostatními fotografiemi, máte možnost zobrazení na monitoru porovnat s reálnou fotografií. V případě, že máte možnost pracovat s profily, převeďte fotografii do profilu minilabu okamžitě si tak ověříte, zda na monitoru vidíte kalibrační fotografii ve správných barvách (zde posoudíte kvalitu monitoru a jeho profilu) a zda obraz na monitoru odpovídá vyvolané fotografii (monitory obvykle zobrazují s barevností odpovídající dennímu světlu, proto je při posuzování fotografie, např. pod žárovkovým světlem jisté, že se fotografie bude od obrazu na monitoru viditelně lišit).

Jestliže není váš monitor nastaven zcela přesně, rozdíl mezi vyvolanou kalibrační fotografií a zobrazením na monitoru vám může pomoci odhadnout jak budou vypadat vaše vlastní fotografie vyvolané minilabem Noritsu QSS - 3704.Velkoformátový tisk

Profil materiálu Saten Canon 240g je soubor, který podrobně popisuje barevné vlastnosti konkrétní velkoformátové tiskárny ve spojení s konkrétním papírem. Profesionálně vytvořený profil umožní tisknout fotografie, které jsou barevně věrné a optimálně využívají celý barevný rozsah stroje (jinými slovy vytisknout fotografii nejlépe, jak je to v dané kombinaci stroje a papíru možné).

Upozorňujeme, že absolutní shoda je již z principu nemožná, mimo jiné i proto, že barvy vytisknuté fotografie velmi výrazně ovlivňuje světlo, při kterém je prohlížena. Dalším důvodem je, že fotografie může obsahovat řadu barev, které vidíme na monitoru, ale tiskárna je nedokáže vytisknout (výjimečně tomu může být i naopak) výsledkem je, že i fotografie, která je celkově věrná, může obsahovat detaily, které se od zobrazení na monitoru viditelně liší. Teprve praxe vás naučí s těmito výjimkami při úpravě fotografií počítat.

Naše profily jsou přesné, proto pokud pracujete s kvalitním monitorem, ke kterému máte vytvořen a korektně nainstalován jeho profil, bude míra shody mezi fotografií z velkoformátové tiskárny a obrazem na monitoru vysoká. Díky tomu je možné po zobrazení pod kontrolním náhledem provést další obrazové korekce a přitom ihned vidět dopad těchto korekcí na výsledné fotografii.

Profil ICC pro velkoformátový tisk nabízíme na nejžádanější materiál Satin Photo Paper 240g.

Upozornění: níže popisovaný postup je pro program Adobe Photoshop CS5 / CS6. Jestliže používáte jiný program, použijte prosím jeho nápovědu. Fotografie do profilu nepřevádějte, pouze jí zobrazte v kontrolním náhledu, viz. popis níže.

Uložte si profily do adresy: C:/WINDOWS/SYSTEM32/spool/driver/color/...

Otevřete si fotografii v programu Adobe Photoshop. Dále si rozklikněte záložku:

Zobrazení → Nastavení kontrolního náhledu → Jiné...

Zobrazí se tabulka, kde v záložce Simulované zařízení zvolíte profil Saten Canon 240g, dále v záložce Záměr reprodukce zvolíte Perceptuální. Políčko Kompenzace černého bodu bude zaškrtnuto. Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Po úpravách fotografii uložíte jako variantu pro tisk na satén 240g. Nastavení by mělo vypadat jako na obrázku níže.

Po zobrazení kontrolního náhledu zobrazuje váš grafický program fotografii v barvách, v jakých bude na velkoformátové tiskárně vytištěna. Fotografie do profilu nepřevádějte.

Při objednávce vždy uveďte, že jste pracovali pod náhledem profilu Saten Canon 240g. Takto zpracované fotografie jsou zpracovávány bez úprav.

 

ICC profily pro barevné fotografie.


Odkaz na profil: Saten Canon 240g

Použití kalibrační fotografie

Kalibrační fotografie existuje jak v digitální podobě (ke stažení na našem webu), tak fyzicky zhotovená na velkoformátové tiskárně Canon iPF 9400 v našem ProfiCentru a zdarma k vyzvednutí v kterémkoli odd. fotoslužeb.

Fotografie obsahuje šedou škálu a několik typických motivů, na nichž lze dobře posoudit kvalitu tisku i zobrazení na monitoru. Při zobrazení na monitoru by měla být neutrální stupnice skutečně šedá, případně s mírným purpurovým nádechem. Dále musí být možné od sebe odlišit obě nejtmavší i obě nejsvětlejší políčka, a celá škála by měla být rovnoměrná, bez barevných proužků. Barevné motivy by měly být přirozené a měly by odpovídat barevnosti fyzické kalibrační fotografie.

Pokud si kalibrační fotografii zobrazíte na monitoru způsobem, jakým pracujete s ostatními fotografiemi, máte možnost zobrazení na monitoru porovnat s reálnou fotografií. V případě, že máte možnost pracovat s profily, zobrazte si kalibrační fotografii pod kontrolním náhledem profilu Saten Canon 240g, okamžitě si tak ověříte, zda na monitoru vidíte kalibrační fotografii ve správných barvách (zde posoudíte kvalitu monitoru a jeho profilu) a zda obraz na monitoru odpovídá tištěné fotografii (monitory obvykle zobrazují s barevností odpovídající dennímu světlu, proto je při posuzování fotografie, např. pod
žárovkovým světlem jisté, že se fotografie bude od obrazu na monitoru viditelně lišit).

Jestliže není váš monitor zkalibrován zcela přesně, rozdíl mezi vytisknutou kalibrační fotografií a zobrazením na monitoru vám může pomoci odhadnout jak budou vypadat vaše vlastní fotografie vytisknuté na velkoformátové tiskárně Canon iPF9400.

Servisní knížka plná výhod
  • 4 servisní prohlídky
  • základní kurz ovládání zrcadlovky
  • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Rozumím